აღნიშნული სასწავლო კურსი განკუთვნილია რეგიონული ჰაბებისთვის.