სასწავლო პროგრამა "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" წარმოადგენს დისტანციური და დასწრებული სწავლების კომბინაციას.

დისტანციური სწავლების მოდულებია:

  მშვიდობის სწავლება - (განათლება მშვიდობისათვის) და მშვიდობის მშენებლობა

ადამიანის უფლებები -  უმცირესობათა უფლებები და არაძალადობრივი მოქმედება

მრავალფეროვნება -  სოციალური, კულტურული, რელიგიური და გენდერული მრავალფეროვნება

აღნიშნული სასწავლო პროგრამა შემუშავდა და ტარდება პროექტის მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ” ფარგლებში. პროექტი მიმდინარეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Hedayah-ს პროგრამის STRIVE Global-ის ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმთან ერთად.

პროექტის მიზანია საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დროულად მოხდეს იმ კონფლიქტების პირველი ნიშნების შემჩნევა, რომელიც  ძალადობრივ და დისკრიმინაციულ ნიადაგზე შეიძლება განვითარდეს და მოსწავლეთა რადიკალიზაციასა და  შეუწყნარებლობას შეუწყოს ხელი.  

პროექტის ფარგლებში, 12 თვის მანძილზე აქტიურად განხორციელდება სხვადასხვა სახის საქმიანობები: როგორც  სასკოლო გარემოსა და აკადემიური პერსონალისათვის, ასევე მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისათვის. პროექტში ჩართულია საქართველოს 4 რეგიონის 16 სკოლა.VI მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა მოდელები და ინსტრუმენტები არსებობს ღირებულებებზე დაფუძნებული დისციპლინების სწავლებისათვის

V მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, რას ნიშნავს მოქალაქეობა და  რა როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს მშვიდობის მშენებლობაში

IV მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა როლი აქვს სამოქალაქო განათლებას კონფლიქტურ საზოგადოებაში.

III მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რას წარმოადგენს სოციალური, კულტურული რელიგიური და გენდერული მრავალფეროვნების ასპექტები

II მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ". აღნიშნულ მოდულში განხილულია ადამიანის უფლებათა შესახებ ძირითადი უფლებების ცნება, უმცირესობათა უფლებები, და არაძალადობრივი ქმედებები.

I მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" . აღნიშნულ მოდულში განხილულია სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა დემოკრატიზაციის პროცესში, მშვიდობის სწავლებისა და მშვიდობის მშენებლობის ცნება