თქვენ ავსებთ "საჯარო პოლიტიკის ანალიზის" პრე-ტესტს. აღნიშნული ტესტის დასრულების შემდეგ შედეგი თქვენი შედეგი ავტომატურად დაფიქსირდება;

ტესტი შედგება 10 კითხვისაგან, რამდენიმე არჩევითი პასუხით; იმისათვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას კურსზე, 10 კითხვიდან მინიმუმ 5 სწორი პასუხი (5 ქულა) უნდა დააფიქსიროს;
პირველ მცდელობაზე არასასურველი შედეგის მიღების შემთხვევაში, კურსის კანდიდატს საშუალება ექნება, კიდევ ორჯერ შეავსოს ტესტი;

სამივე მცდელობაზე არადამაკმაყოფილებელი ქულის მიღების შემთხვევაში, კანდიდატი გადაინაცვლებს ტრენინგის მომდევნო ნაკადში. იმისთვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას მომდევნო ნაკადისთვის განკუთვნილ ტრენინგზე, მან კვლავ უნდა შეასრულოს პრე-ტესტი.