მიმდინარე კურსები

აღნიშნული მოდული საშუალებას გვაძლევთ შევისწავლოთ ფონდების მოძიების შესაძლებლობები, მეთოდები და პროცედურები.

მონაწილეები გაეცნობიან თუ როგორ იმუშაონ განსხვავებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, რა გზავნილებით და საკომუნიკაციო არხებით მიმართონ მათ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობა სამოქალაქო ინიციატივებში.

აღნიშნული კურსის მეშვეობით მონაწილეები გაეცნობიან თუ რა არის ცვლილება და რა საჭიროებებია საზოგადოების ტრანსფორმაცისთვის; რა არის  ლიდერობა და რა როლი უკავია სამოქალაქო ცვლილებისა და განვითარების პროცესში.

აღნიშნული მოდულით კურსის მონაწილეები გაეცნობიან პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.

I მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" . აღნიშნულ მოდულში განხილულია სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა დემოკრატიზაციის პროცესში, მშვიდობის სწავლებისა და მშვიდობის მშენებლობის ცნება

II მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ". აღნიშნულ მოდულში განხილულია ადამიანის უფლებათა შესახებ ძირითადი უფლებების ცნება, უმცირესობათა უფლებები, და არაძალადობრივი ქმედებები.

III მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რას წარმოადგენს სოციალური, კულტურული რელიგიური და გენდერული მრავალფეროვნების ასპექტები

IV მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა როლი აქვს სამოქალაქო განათლებას კონფლიქტურ საზოგადოებაში.

V მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, რას ნიშნავს მოქალაქეობა და  რა როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს მშვიდობის მშენებლობაში

VI მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა მოდელები და ინსტრუმენტები არსებობს ღირებულებებზე დაფუძნებული დისციპლინების სწავლებისათვის


სიახლეები

ctconline ადმინისტრაცია სურათი
მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ
by ctconline ადმინისტრაცია - Thursday, June 21 2018, 6:25 PM
 

ონლაინ კურსის მიზანია სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: სამოქალაქო განათლება, დემოკრატია, მშვიდობის მშენებლობა, მშვიდობის სწავლება, სოციალური და კულტურული მრავალფეროვნებამოქალაქეობა, ახალგაზრდების როლი სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაშ...

ვრცლად >>>
(253 სიტყვები)
 
ctconline ადმინისტრაცია სურათი
"სამოქალაქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამა
by ctconline ადმინისტრაცია - Thursday, June 21 2018, 3:03 PM
 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს სასერთიფიკაციო სასწავლო პროგრამაზე სამოქალაქო ლიდერობა.

სასწავლო პროგრამა დასწრებული და დისტანციური  სწავლების კომბინაციაა და ოთხი მოდულისგან შედგება: 

  • ლიდერობა;
  • ეფექტიანი კომუნიკაცია და ჩართულობა;
  • პროექტის მართვა;
  • ფონ...
ვრცლად >>>
(260 სიტყვები)