Available courses

აღნიშნული კურსის მეშვეობით მონაწილეები გაეცნობიან თუ რა არის ცვლილება და რა საჭიროებებია საზოგადოების ტრანსფორმაცისთვის; რა არის  ლიდერობა და რა როლი უკავია სამოქალაქო ცვლილებისა და განვითარების პროცესში.

აღნიშნული მოდული საშუალებას გვაძლევთ შევისწავლოთ ფონდების მოძიების შესაძლებლობები, მეთოდები და პროცედურები.

აღნიშნული მოდულით კურსის მონაწილეები გაეცნობიან პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.

მონაწილეები გაეცნობიან თუ როგორ იმუშაონ განსხვავებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, რა გზავნილებით და საკომუნიკაციო არხებით მიმართონ მათ, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობა სამოქალაქო ინიციატივებში.

The Module 2 of the Community Action Training programme (CAT) contributes to deepening the understanding of successful practices for designing and creating nonviolent changes processes. Topics covered by the module are: tools for community needs assessment, nonviolent actions and campaign tactics.

The Module 3 of the Community Action Training programme (CAT) looks at practices for creating accessible and includive participatory processes and structures in initiative groups. Course topics include group spaces and their function, handling group conflicts, internal decision-making, group dynamics and cultures, and public narrative.

VI მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა მოდელები და ინსტრუმენტები არსებობს ღირებულებებზე დაფუძნებული დისციპლინების სწავლებისათვის

V მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, რას ნიშნავს მოქალაქეობა და  რა როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს მშვიდობის მშენებლობაში

IV მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რა როლი აქვს სამოქალაქო განათლებას კონფლიქტურ საზოგადოებაში.

III მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ".    აღნიშნულ მოდულით მონაწილეები შეისწავლიან, თუ რას წარმოადგენს სოციალური, კულტურული რელიგიური და გენდერული მრავალფეროვნების ასპექტები

II მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ". აღნიშნულ მოდულში განხილულია ადამიანის უფლებათა შესახებ ძირითადი უფლებების ცნება, უმცირესობათა უფლებები, და არაძალადობრივი ქმედებები.

I მოდული - "მშვიდობიანი კულტურის კვალდაკვალ" . აღნიშნულ მოდულში განხილულია სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა დემოკრატიზაციის პროცესში, მშვიდობის სწავლებისა და მშვიდობის მშენებლობის ცნება

თქვენ ავსებთ "საჯარო პოლიტიკის ანალიზის" პრე-ტესტს. აღნიშნული ტესტის დასრულების შემდეგ შედეგი თქვენი შედეგი ავტომატურად დაფიქსირდება;

ტესტი შედგება 10 კითხვისაგან, რამდენიმე არჩევითი პასუხით; იმისათვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას კურსზე, 10 კითხვიდან მინიმუმ 5 სწორი პასუხი (5 ქულა) უნდა დააფიქსიროს;
პირველ მცდელობაზე არასასურველი შედეგის მიღების შემთხვევაში, კურსის კანდიდატს საშუალება ექნება, კიდევ ორჯერ შეავსოს ტესტი;

სამივე მცდელობაზე არადამაკმაყოფილებელი ქულის მიღების შემთხვევაში, კანდიდატი გადაინაცვლებს ტრენინგის მომდევნო ნაკადში. იმისთვის, რომ კანდიდატი დაშვებულ იქნას მომდევნო ნაკადისთვის განკუთვნილ ტრენინგზე, მან კვლავ უნდა შეასრულოს პრე-ტესტი.


სიახლეები

Picture of ctconline ადმინისტრაცია
"სამოქალაქო ლიდერობის" სასწავლო პროგრამა
by ctconline ადმინისტრაცია - Tuesday, 27 August 2019, 8:10 AM
 


კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს სასერთიფიკაციო სასწავლო პროგრამაზე სამოქალაქო ლიდერობა.

სასწავლო პროგრამა დასწრებული და დისტანციური  სწავლების კომბინაციაა და ოთხი მოდულისგან შედგება: 

  • ლიდერობა;
  • ეფექტიანი კომუნიკაცია და ჩართულობა;
  • პროექტის მართვა;
  • ფონ...
Read the rest of this topic
(264 words)
 
Picture of ctconline ადმინისტრაცია
დისტანციური კურსები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის
by ctconline ადმინისტრაცია - Thursday, 11 July 2019, 11:25 AM
 
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს მიღებას შემდეგ ონლაინ თვითმართულ (self-paced) კურსებზე:
  • „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გზამკვლევი“
  • „პროექტის ლოგიკა მარტივად“

კურსებზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 18 ივლისი, 2019 წელი.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს >>

რეგისტრირებულ მონა...

Read the rest of this topic
(85 words)
 
Picture of ctconline ადმინისტრაცია
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები
by ctconline ადმინისტრაცია - Tuesday, 12 March 2019, 3:23 PM
 "კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი" (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს სასერთიფიკაციო ონლაინ კურსზე: რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები. ონლაინ კურსი არის თვითადმინისტრირებადი პროგრამა, რომელიც მოიცავს 10 ვიდეო ლექციას, სპეციალურად კურსისთვის შექმნილ საკითხავ მასალასა და მდიდარ ...

Read the rest of this topic
(169 words)