თანამედროვე ტექნოლოგიების კვალდაკვალ ვცდილობთ აქტიურად გამოვიყენოთ ინტერნეტი. ონლაინ-ტექნოლოგიების მეშვეობით სულ უფრო მეტ დისტანციურ ან შერეული ტიპის კურსს ვეცნობით. ჩვენი პლატფორმა CTC Online წარმოადგენს რესურსს, სადაც განთავსებულია ყველა ის პროგრამა რასაც CTC სთავაზობს თავის მომხმარებლებს: თვითმმართველობათა წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სამოქალაქო ჯგუფებსა და ლიდერებს. CTC Online პლატფორმაზე შეგიძლიათ იხილოთ კურსები, რომელთა ნაწილი დისტანციური რეჟიმით იმართება; ნაწილი კი - შერეულია(Blended).

ბოლო ცვლილება: პარასკევი, ნოემბერი 9 2018, 11:42 AM